Istiklal, part 1

“Ya istikal…”, “Taksim Sanat Galerisi” ve “İçeris” sergilerinin toplamıdır. Birçok insan tipolojisinin ve karakterin kesiştiği Istiklal Caddesi, oradan geçen yaya gözünden anlık /spontan sihirli buluşmalarımı içerir.

The series includes the exhibitions “Or… independence”, “Taksim Art Gallery” and “Inside”. İstiklal Street, being at the intersection of many different human typologies and characters (cosmopolite) is the source for the series that involves the spontaneous magical meetings of the passenger passing by.

Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal

Burada görülen bütün fotoğraflar, Nikormat FTN body 50mm Nikkor objektif (bazı İstiklal resimleri dışında, 24 mm) herhangi bir 400ASA renkli negatif (İstiklal ve Nişantaşı, 400ASA siyah beyaz negatif) ile çekilmiştir.

The photographs disseminated here are shot by Nikormat FTN body with 50mm Nikkor objective (except some Istiklal photos, 24 mm) using any 400ASA color negative (Istiklal and Nişantaşı, with 400 ASA black white negative).

Diğer Projeler