Istiklal, part 2

 

Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal Istiklal Istiklal
Istiklal Istiklal

Burada görülen bütün fotoğraflar, Nikormat FTN body 50mm Nikkor objektif (bazı İstiklal resimleri dışında, 24 mm) herhangi bir 400ASA renkli negatif (İstiklal ve Nişantaşı, 400ASA siyah beyaz negatif) ile çekilmiştir.

The photographs disseminated here are shot by Nikormat FTN body with 50mm Nikkor objective (except some Istiklal photos, 24 mm) using any 400ASA color negative (Istiklal and Nişantaşı, with 400 ASA black white negative).

Diğer Projeler